Cyflwniad/Introduction
 
 Gwybodaeth Gefndir/Background Information
 
 Digwyddiadau/Events
 
 Diweddaru/Update
 
 Cylch Trefynwy
 
 Mudiadau/Cysylltiadau
 
 Gwerthwyr Papurau Newydd
 
  Contact Information for Newyddion Gwent
 
 Links for Newyddion Gwent

 

 

 

Croeso Mawr

 Mae Newyddion Gwent yn bapur bro ar gyfer Gwent ac ar gael yn rhad ac yn ddim. Prif amcan y papur yw rhoi gwybodaeth i bobl am yr hyn sy'n digwydd yng Ngwent. Anfonwch eich enw a'ch chyfeiriad i unrhyw un o'r cyfeiriadau cyswllt a fe fyddwch yn derbyn 4 rhifyn bob blwyddyn. Ychwanegir eich enw a fas ddata Newyddion Gwent yn unig.

Newyddion Gwent is a Welsh language paper for Gwent with a key objective of helping to let people know what is happening in Gwent, and is available free of charge. Just send your name and address to any of the contact addresses, and you will receive 4 copies per year. Your name will be added to a database used exclusively for Newyddion Gwent.